Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bostedskommune

BOSATTEFDT_BOSTED

Adresse i følge folkeregisteret. En annen variabel om bostedskommune, KOMMNR_FORMELL, angir bostedskommune som en situasjonsopplysning per 1.1. hvert år. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK per 1.1., som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse.

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

442 kategorier

1814Brønnøy (utgått 1977)
0000Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
2111Spitsbergen
2121Bjørnøya
2131Hopen
50535053 Inderøy
50545054 Indre Fosen
xxxxxxxx Ukjent
88888888 Ukjent
99999999 Uoppgitt
  • Befolkning
Gyldighetsperiode1991-12-31 - 2018-12-31
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forKommune
FormatN/A
MåleenhetN/A