Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skattepliktig bruttoformue

INNTEKT_BRUTTOFORM

Omfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2015-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK