Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Avtalte dagsverk

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Variabelen viser antall arbeidsdager som lønnstaker har avtalt med arbeidsgiver å jobbe i perioden, justert for stillingsprosent. Tallet er summert over alle arbeidsforhold. For lønnstakere med flere arbeidsforhold, telles avtalte dagsverk i alle arbeidsforhold. Arbeidsdager er definert som kalenderdager minus helgedager og offisielle fridager. Denne antakelsen om når folk jobber og når de har fri vil for mange enkeltpersoner gi feil i antall avtalte arbeidsdager. På aggregert nivå, og når vi ser over en gitt periode, mener vi allikevel at denne tilnærmingen treffer rimelig bra. Variabelen omfatter aktive arbeidsforhold i referanseuka i midtmåneden av kvartalet som inneholder den 16. Denne variabelen erstatter SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK.

Populasjon

Aktive arbeidsforhold i referanseuka i midtmåneden av kvartalet som inneholder den 16.

  • Arbeid og lønn
  • Sykefravær
Gyldighetsperiode2000-04-01 - 2022-06-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetantall