Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Renteinntekter

INNTEKT_RENTINNT

Renteinntekter av innenlandske bankinnskudd samt utestående fordringer i løpet av kalenderåret. Renteinntekter omfatter renter av bankinnskudd i norske banker. Beløpet omfatter også renteinntekter på norske ihendehaverobligasjoner, panteobligasjoner og andre gjeldsbrev.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK