microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Åpent for forskere, studenter og ansatte i departement og direktorat.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked, trygd, boforhold og barnevern.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Liste over publikasjoner

Vi har samlet en del av publikasjonene som er basert på bruk av microdata.no i en bibliografi.

Se listen over publikasjoner

Arbeide med data du ikkje ser

Råd om populasjon, kopling og kontrollar frå OsloMet-forskar. Plukk emne på videoen si tidsline.

Les mer