microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data fra Folkeregisteret, Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), Selvangivelsesregisteret og FD-Trygd.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.