microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Åpent for forskere, studenter og ansatte i departement og direktorat.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked, trygd, boforhold og barnevern.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Liste over publikasjoner

Vi har samlet en del av publikasjonene som er basert på bruk av microdata.no i en bibliografi.

Se listen over publikasjoner

Forlenger konsulentpilot

Prøveordningen med tilgang til microdata.no for konsulentfirmaer er forlenget til 31. desember 2022. Ordningen som ble innført våren 2021 gir denne brukergruppa større datatilfang enn tidligere og med langt enklere tilgjengelighet. For å få pilottilgang kontakter du microdata@ssb.no.

Les mer