microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Ny versjon på lufta med ferske data

Vi har rullet ut dataversjonering. Som pilot er 9 variabler oppdatert med 2020-tall. Resten av dataene blir oppjustert til nyeste tilgjengelige årgang i løpet av høsten.

Les mer