microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

113 variabler oppdatert til nyeste årgang

2. november ble 113 variabler i microdata.no oppdatert til nyeste tilgjengelige årgang. For befolkningsvariablene er det 2020, utdanning, sysselsetting og trygd 2019 og inntektsdata 2018-tall.

Oppdateringene endrer ikke resultatet av gamle skript.

Les mer