microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Liste over publikasjoner

Vi har samlet en del av publikasjonene som er basert på bruk av microdata.no i en bibliografi.

Se listen over publikasjoner

Enklere tilgang til mikrodata for konsulentfirmaer

NSD - Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterer alle konsulentfirmaer til å delta i en prøveordning der de kan bruke microdata.no som datakilde i FoU-oppdrag for offentlige myndigheter. For å få tilgang kontakter du microdata@ssb.no.

Les mer