Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Netto reiseutgifter

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Fradragsberettigede utgifter til reise hjem-arbeid, besøksreiser til hjemmet, bompenger og ferge. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/630/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr.

  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK