Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende

NUDB_SEMESTER_FFF_HOY

Variabelen viser antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende. Fullført høgskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE ulik 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03. Antall semestre i HOVED=3. Opphold i utdanningen er ikke inkludert. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase.

Populasjon

Variabelen omfatter personer som har fullført høgskole eller tilsvarende.

  • Høyere utdanning
  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetSemester