Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Barnetrygd, mottak, type

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

8 kategorier

0Trygdekontoret beregner selv stønaden
1Ordinær stønad
2Enslig forsørger (utvidet stønad, dvs. gis stønad til ett barn mer)
3Omsorg for sykt barn (gis utvidet stønad for dette barnet)
4Barn anbrakt i institusjon
5Stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon
6Enslig forsørger som tilstås utvidet stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon.
7Stønadsmottaker som får utvidet stønad pga. omsorgen for hjemmeværende sykt barn og som får ordinær stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av de andre barna i kullet er anbrakt i institusjon
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Gyldighetsperiode1996-12-01 - 2022-12-01
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.