Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Kilde kobling husholdning - bolig

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Variabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se variabelen Koblingskode husholdning-bolig). Spesielt viser den for statistisk koblede enheter på hvilket trinn koblingen har skjedd. Ukoblede husholdninger og boliger har egne koder. Bosatte som tilhører en husholdning i utlandet eller ikke tilhører en privathusholdning, har også egne koder. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ.

28 kategorier

ANDRAndre husholdninger (ikke privat)
ENENDirekte kobling, én til én
FLERFlere husholdninger kobler til samme bolig, "tildelt" boligen
NN01Koblet i DNN, trinn 01
NN02Koblet i DNN, trinn 02
STUDStudenthusholdning koblet til studentbolig
UKBOUkoblet bolig
UKFLFlere husholdninger kobler til samme bolig, ikke "tildelt" boligen
UKHUUkoblet husholdning
UTLAI utlandet
  • Boforhold
  • Husholdning
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2019-01-01
Oppdatert2020-12-07
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.