Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Personens hovedarbeidsforhold - virksomhet

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Variabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Identifikator er i de fleste tilfeller virksomhetens avidentifiserte organisasjonsnummer. Det forekommer også fødselsnummer for enkeltmannsforetak. Denne variabelen erstatter REGSYS_ORGBED fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/registerbasert-lonns-og-sysselsettingsstatistikk-basert-pa-a-ordningen.

Populasjon

variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2022-11-16
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forVirksomhet
FormatRandomUInt48
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-11-16
 • 2016-11-16
 • 2017-11-16
 • 2018-11-16
 • 2019-11-16
 • 2020-11-16
 • 2021-11-16
 • 2022-11-16