Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall WC

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Variabelen viser antall klosetter som befinner seg inne i selve boligen. Klosetter utenfor selve boligen eller som er felles for flere boliger, er ikke medregnet. Variabelen omfatter privathusholdninger hvor husholdning er koblet til bolig, per 01.01.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

  • Boforhold
  • Husholdning
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2021-01-01
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetantall

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01