Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Rett til videregående opplæring

NUDB_KURS_RETT

Variabelen angir om eleven har rett til videregående opplæring. Retten beregnes i VIGO (Fylkeskommunens administrative datasystem for inntak til videregående opplæring). Opplæringsloven gir ungdom og voksne rett til videregående opplæring etter bestemte regler. Registreres kun ved kurstilgang fra igangværende universitets- og høgskoleutdanning. Variabelen omfatter personer med en igangværende eller avsluttende registrering i videregående opplæring. Observasjoner med verdiene missing eller verdier utenfor kodelisten er utelatt. Verdiene "ikke rettselev" og "ungdomsrett" utfylt fra 1998, verdier for "voksenrett" og "fullføringsrett" utfylt fra 2001.

Populasjon

Variabelen omfatter personer med en igangværende eller avsluttende registrering i videregående opplæring. Observasjoner med verdiene missing eller verdier utenfor kodelisten er utelatt. Verdiene "ikke rettselev" og "ungdomsrett" utfylt fra 1998, verdier for "voksenrett" og "fullføringsrett" utfylt fra 2001.

4 kategorier

1Ikke rettselev
2Ungdomsrett
3Voksenrett
4Fullføringsrett
  • Utdanning
Gyldighetsperiode1998-10-01 - 2021-08-01
Oppdatert2022-05-27
EnhetstypeKurs
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.

  • Første beskrivelse av variabelen