Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Personens hovedarbeidsforhold – foretak

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Variabelen identifiserer foretaket til virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Identifikator er i de fleste tilfeller foretakets avidentifiserte organisasjonsnummer. Det forekommer også fødselsnummer for enkeltmannsforetak. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_ORGFOR fra og med 2015.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2019-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forForetak
FormatRandomUInt48
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16