Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Mottatt arv og gaver

SKATT_ARV_GAVER

Beløp for mottatt arv eller gaver som er på 100 000 kroner eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for mottager. For årene 1993-1999 er beløpsgrensen 10 000 kroner. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/3494/nb.

Populasjon

Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK