Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bruttofinanskapital

INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Brutto finanskapital, ekskl. verdsettelsesrabatter. Fra og med statistikkåret 2017 har en del finansprodukter fått verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuestatistikken brukes markedsverdi eller antatt omsetningsverdi på disse. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ

  • Inntekt
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2019-12-31
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK