Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Rehabiliteringspenger, dagsats

REHABFDT_DAGSATS

Dagsats for de enkelte utbetalinger.

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Gyldighetsperiode2002-01-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK