Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Institusjonell sektor 2012

REGSYS_SEKTOR_2014

Variabelen angir institusjonell sektor for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Ny standard fra 2012. Denne variabelen erstattes med REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014 fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

25 kategorier

1110Statens forretningsdrift
1120Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
1520Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
2100Private aksjeselskaper mv.
7000Ideelle organisasjoner
8200Personlig næringsdrivende
8300Borettslag o.l.
8500Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000Utlandet
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2011-11-16 - 2014-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2011-11-16
  • 2012-11-16
  • 2013-11-16
  • 2014-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.