Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Foretakets sektorkode

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_SEKTOR_2014 fra og med 2015.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november.

27 kategorier

-1-1 Ugyldig verdi
-2-2 Manglende verdi
11101110 Statens forretningsdrift
11201120 Statlig eide aksjeselskaper mv.
15101510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
70007000 Ideelle organisasjoner
82008200 Personlig næringsdrivende
83008300 Borettslag o.l.
85008500 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
90009000 Utlandet
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2019-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.