Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall bad

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Som baderom regnes rom der det er installert badekar og/eller dusj. Variabelen omfatter privathusholdninger hvor husholdning er koblet til bolig, per 01.01.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

  • Boforhold
  • Husholdning
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2020-01-01
Oppdatert2021-05-27
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetantall

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01