Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad

AFPP2011FDT_GRAD

Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2017-12-31
Oppdatert2021-05-27
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetPROSENT