Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Heltidsekvivalent avtalt månedslønn

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Variabelen viser beregnet avtalt månedslønn per heltidsekvivalent. Avtalt månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn i form av fastlønn (ARBLONN_LONN_FAST) eller timelønn (ARBLONN_LONN_TIME) og faste personlige tillegg (ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG). For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn. Variabelen er per kvartal og viser verdi ved måletidspunkt som er midtmåned i kvartalet (februar, mai, august, november). A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen.

Populasjon

Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2016-01-01 - 2022-03-31
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK