Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Foretakets organisasjonsform

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Variabelen angir organisasjonsform for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og ny stiftelse. Denne variabelen erstatter REGSYS_FORG_FRM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

46 kategorier

AAFYUnderenhet til ikke-næringsdrivende
ADOSAdministrativ enhet -offentlig sektor
ANNAAnnen juridisk person
ANSAnsvarlig selskap
ASAksjeselskap
SÆRAnnet foretak iflg. særskilt lov
TVAMTvangsregistrert for MVA
UDEFUdefinert
UTLAUtenlandsk enhet
VPFOVerdipapirfond
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2022-11-16
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-11-16
 • 2016-11-16
 • 2017-11-16
 • 2018-11-16
 • 2019-11-16
 • 2020-11-16
 • 2021-11-16
 • 2022-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.