Skip to main content

Hente ut informasjon om pågående utdanning for et gitt tidspunkt

Opplysninger om pågående utdanning (såkalte kursdata) foreligger med kurs som enhetsnivå (med tilhørende kurs-identifikator). Kurs er gitt ved kombinasjonen person x kurstype, der hvert individ i praksis kan være representert med flere kurstyper til samme tid.

Siden kursdata ikke har person som enhet, kan ikke disse importeres inn i persondatasett på vanlig måte, men må kobles på vha. kommandoen merge.

Først må en legge til en lenke mellom kurs-id og person-id på kursdataene. Deretter må en aggregere opp til personnivå vha. kommandoen collapse før en tilslutt kobler på persondatasettet.

I eksempelet opprettes det først et persondatasett bestående av personer bosatt i Norge (regstatus == '1') per 2020-01-01. Deretter opprettes et nytt datasett der en importerer status for pågående utdanning per 2020-11-01. Kommandoen collapse(count) brukes til å telle opp antall observasjoner med pågående utdanning per individ for den gitte datoen, og resultatet kobles så på persondatasettet for videre analyse.

NB! Merk at variabelen kurstype etter bruk av collapse vil bestå av verdier for den aktuelle statistikken som blir kjørt, i dette tilfellet antall observasjoner (count).

 //Kobler til databank
require no.ssb.fdb:30 as db

//Oppretter persondatasett for bosatte per 2020-01-01
create-dataset bosatte
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2020-01-01 as regstatus
keep if regstatus == '1'

//Henter personer som tar utdanning per 1. november 2020, og kobler dette på persondatasettet. Siden kursdata kan ha flere observasjoner per individ, må kommandoen collapse brukes til å aggregere opp til personnivå. Vi bruker count som aggregeringsverdi (antall records)
create-dataset kursdata
import db/NUDB_KURS_NUS 2020-11-01 as kurstype
import db/NUDB_KURS_FNR as fnr
collapse (count) kurstype -> ant_kurs, by(fnr)
merge ant_kurs into bosatte

//Lager tabell over antall personer som studerer per 1. november 2020
use bosatte
generate studerer = 0
replace studerer = 1 if ant_kurs >= 1
tabulate studerer kjønn