Skip to main content

Omkode fra land til verdensregion

Eksempelet under demonstrerer hvordan man koder om en variabel som inneholder verdier på land-nivå til verdensregion-nivå. Landnivå blir i mange tilfeller for detaljert, og det kan da være nyttig å gruppere land etter SSBs standard for verdensregioner (https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/91/varianter/1466).

Ved å bruke kommandoen destring til å gjøre verdiene numeriske, kan en deretter benytte kommandoen recode til å kode om verdiene. Recode gjør det blant annet mulig å kode om alle verdier i et intervall til en gitt verdi. Omkodingen foregår i sekvensielt fra venstre mot høyre i recode-uttrykket, noe som kan utnyttes til å forenkle om kodingen. I eksempelet nedenfor, vil f.eks. verdien 1 tilegnes alle land med koder i intervallene 101 – 141 og 144 – 158, bortsett fra dem som allerede er blitt gitt koden 2 i parentesen foran.

 //Kobler til databank
require no.ssb.fdb:30 as db

create-dataset befolkning
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2021-01-01 as statuskode
keep if statuskode == '1'

import db/BEFOLKNING_FODELAND as fødeland
tabulate fødeland

//Oppretter kopi av fødelandsvariabel for å kunne kontrollere omkodingen
clone-variables fødeland -> fødeland_orig

//Omkoder fødeland til verdensregion - bruker først destring for å gjøre formatet om til numerisk (kreves ved recode)
destring fødeland
recode fødeland (111 120 138 139 140 148 155 156 159/164 = 2) (101/141 144/158 = 1) (203/393 = 3) (143 404/578 = 4) (612 684 = 5) (601/775 = 6) (802/840 = 7) (980 = 8) (990 = 9)

define-labels vregion 0 'Norge' 1 'EU/EØS' 2 'Europeiske land utenom EU' 3 'Afrika' 4 'Asia med Tyrkia' 5 'Nord-Amerika' 6 'Sør- og Mellom-Amerika' 7 'Oseania' 8 'Statsløse' 9 'Uoppgitt'
assign-labels fødeland vregion

tabulate fødeland
tabulate fødeland_orig fødeland