Skip to main content

Hvordan bruke foreldre- og besteforeldreopplysninger i analyser

Skriptet under demonstrerer hvordan man kan bruke variablene BEFOLKNING_FAR_FNR og BEFOLKNING_MOR_FNR til å nøste seg frem til informasjon om både foreldre og besteforeldre.

1) Man begynner med et vanlig persondatasett som inneholder lenker til foreldre. 2) Man lager et datasett bestående av foreldre, med lenker til sine foreldre igjen. 3) Foreldredatasettet kobles sammen med persondatasettet. 4) Man lager et datasett bestående av besteforeldre. 5) Besteforeldredatasettet kobles sammen med persondatasettet via identifikatorer for foreldrenes respektive foreldre (= besteforeldre)

 require no.ssb.fdb:30 as db

//Lager først et persondatasett med lenker til far og mor
create-dataset persondata
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_far
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mor

//Lager så et foreldredatasett med opplysninger inkludert identifikatorer til foreldres far og mor, og kobler på persondatasettet via koblingsnøkler for hhv. far og mor
create-dataset foreldre
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt_far
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd_far
clone-variables inntekt_far -> inntekt_mor
clone-variables utd_far -> utd_mor

import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_farfar
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_morfar
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_farmor
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mormor

merge inntekt_far utd_far fnr_farfar fnr_farmor into persondata on fnr_far
merge inntekt_mor utd_mor fnr_morfar fnr_mormor into persondata on fnr_mor

//Lager et besteforeldredatasett med opplysninger, og kobler på persondatasettet via koblingsnøkler for de respektive besteforeldrene
create-dataset besteforeldre
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt_farfar
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd_farfar
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_farmor
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_morfar
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_mormor
clone-variables utd_farfar -> utd_farmor
clone-variables utd_farfar -> utd_morfar
clone-variables utd_farfar -> utd_mormor

merge inntekt_farfar utd_farfar into persondata on fnr_farfar
merge inntekt_farmor utd_farmor into persondata on fnr_farmor
merge inntekt_morfar utd_morfar into persondata on fnr_morfar
merge inntekt_mormor utd_mormor into persondata on fnr_mormor

//Man har nå laget et datasett bestående av informasjon om enkeltindivider og deres foreldre og besteforeldre, og kan kjøre analyser av dette
use persondata
summarize inntekt inntekt_far inntekt_mor inntekt_farfar inntekt_farmor inntekt_morfar inntekt_mormor
barchart(mean) inntekt inntekt_far inntekt_mor inntekt_farfar inntekt_farmor inntekt_morfar inntekt_mormor