Skip to main content

Flytdiagram - sankey

Kommandoen sankey kan brukes på kategoriske variabler til å lage overgangs-/flytdiagrammer for visning av bevegelser mellom verdier på enhetsnivå. Det vanligste er å lage diagrammer som viser statusendringer målt over tid, f.eks. bosted i 2016 vs. bosted i 2019. Bevegelser mellom statuser representeres med piler som er bredere jo flere enheter som befinner seg i den aktuelle overgangen.

Det er også mulig å se på overganger mellom ulike typer tilstander, f.eks. arbeidssøkerstatus i 2016 vs. sysselsettingsstatus i 2021.

 // Overgangs-/flytdiagram (Sankey)

require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2016-01-01 as sivstand16
import db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2019-01-01 as sivstand19
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2016-01-01 as bosted16
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2019-01-01 as bosted19

// Koder om fra kommune- til fylkesnivå 
generate fylke16 = substr(bosted16,1,2)
generate fylke19 = substr(bosted19,1,2)

define-labels fylkerstring '01' 'Østfold' '02' 'Akershus' '03' 'Oslo' '04' 'Hedmark' '05' 'Oppland' '06' 'Buskerud' '07' 'Vestfold' '08' 'Telemark' '09' 'Aust-Agder' '10' 'Vest-Agder' '11' 'Rogaland' '12' 'Hordaland' '14' 'Sogn og Fjordane' '15' 'Møre og Romsdal' '16' 'Sør-Trøndelag' '17' 'Nord-Trøndelag' '18' 'Nordland' '19' 'Troms' '20' 'Finnmark' '99' 'Uoppgitt'

assign-labels fylke16 fylkerstring
assign-labels fylke19 fylkerstring

sankey fylke16 fylke19 if fylke16 == '12'
sankey fylke16 fylke19 if fylke19 == '03'
sankey fylke16 fylke19 if fylke19 == '03' & fylke16 != '03'

sankey sivstand16 sivstand19
sankey sivstand16 sivstand19 if sivstand16 == '2'