Skip to main content

3.2.1 Automatisk omkoding ved hjelp av opplasting av skilletegnseparerte filer

I tilfeller hvor man ønsker å omkode mange variabelverdier, f.eks. kode om alle kommunekoder og erstatte med koder for sentralitet, eller kode om fra en næringsstandard til en annen, vil det være tidkrevende og tungvint å legge inn hver enkelt kode i et recode-uttrykk. Slike uttrykk vil typisk utgjøre mange linjer avhengig av hvor mange koder som skal kodes om.

I microdata.no finnes det en løsning for dette. Ved å klikke på pilsymbolet nede til venstre i skriptvinduet, vises det en dialogboks som gir deg mulighet til å laste opp en skilletegnseparert fil som du på forhånd har lastet ned fra f.eks. SSB sin standardklassifikasjonsside: www.ssb.no/klass

Spesifikasjonene for omkodingsfiler går frem av forklaringen i dialogboksen. Blant annet må filen være av typen semikolon-separert (.csv), og ha fire kolonner som innholder følgende:

  • Fra-kode

  • Fra-navn (label)

  • Til-kode

  • Til-navn (label) (valgfri)

Funksjonaliteten er tilpasset SSB sine standard korrespondansefiler, men man kan også bruke andre filer evt. lage egne, så lenge de har riktig format og oppbygning.

Etter at filen er lastet opp, vil man se en forhåndsvisning av hvordan omkodingen vil se ut når det legges inn i skriptet. Om det ser riktig ut, klikker du på knappen "Lim inn i skript":

Du vil nå se et automatisk generert recode-uttrykk nederst i ditt aktive skript, og det eneste du behøver å gjøre etterpå er å bytte ut standard-variabelnavnet "variable" med navnet på variabelen du skal omkode:Hvordan laste ned korrespondansefiler fra SSB

Trinn 1: Gå til www.ssb.no/klass

Trinn 2: Velg emnet du ønsker å hente omkodingsfil fra, f.eks. "Standard for kommuneinndeling" som du finner under "Region"

Trinn 3: Velg fanen "Korrespondanser" og deretter den omkodingen du er interessert i, f.eks. "Sentralitet 2020"

Trinn 4: Denne tabellen koder om fra sentralitetskode til kommunekode. Om du vil kode om motsatt vei, altså fra kommunekode til sentralitetskode, klikker du på "Inverter tabell"

Trinn 5: Du har nå en tabell som koder om fra kommunekoder til sentralitetskode. Denne kan lastes ned ved å klikke på "Last ned CSV". Velg passende lagringsområde på din PC, og hent frem filen når du er i dialogboksen for opplasting av filer i skriptvinduet.


\rhd Praktisk eksempel på automatisk omkoding av kommunekoder ved opplasting av SSB-fil

TIPS

Dersom man vil kode om i motsatt retning (invertert), f.eks. fra kommune til økonomisk region i stedet for motsatt, er èn metode å velge "Inverter omkoding" før man laster ned koden fra SSBs nettside.

Alternativt kan man bytte om på kolonnenavnene i den ferdig nedlastede csv-filen. Standard kolonnenavngivning er slik:

Invertering kan enkelt gjøres ved å bytte om på kolonnenavnene i første linjen slik: targetCode ; targetName ; sourceCode ; sourceName

Det er bare kolonnenavnene som trenger å byttes om. Kodene under kan bare stå slik de er.