Skip to main content

3.2.1 Automatisk omkoding ved hjelp av opplasting av skilletegnseparerte filer

I tilfeller hvor man ønsker å omkode mange variabelverdier, f.eks. kode om alle kommunekoder og erstatte med koder for sentralitet, eller kode om fra en næringsstandard til en annen, vil det være tidkrevende og tungvint å legge inn hver enkelt kode i et recode-uttrykk. Slike uttrykk vil typisk utgjøre mange linjer avhengig av hvor mange koder som skal kodes om.

I microdata.no finnes det en løsning for dette. Ved å klikke på pilsymbolet nede til venstre i skriptvinduet, vises det en dialogboks som gir deg mulighet til å laste opp en skilletegnseparert fil som du på forhånd har lastet ned fra f.eks. SSB sin standardklassifikasjonsside: www.ssb.no/klass

Spesifikasjonene for omkodingsfiler går frem av forklaringen i dialogboksen. Blant annet må filen være av typen semikolon-separert (.csv), og ha fire kolonner som innholder følgende:

  • Fra-kode

  • Fra-navn (label)

  • Til-kode

  • Til-navn (label) (valgfri)

Funksjonaliteten er tilpasset SSB sine standard korrespondansefiler, men man kan også bruke andre filer evt. lage egne, så lenge de har riktig format og oppbygning.

Når man har lastet opp en omkodingsfil, vil microdata.no automatisk generere et recode-uttrykk nederst i ditt aktive skript, slik som dette (det eneste du behøver å gjøre etterpå er å bytte ut standard-variabelnavnet "variable" med navnet på variabelen du skal omkode):

Oppskrift for å laste ned korrespondansefil fra SSB:

Trinn 1: Gå til www.ssb.no/klass

Trinn 2: Velg emnet du ønsker å hente omkodingsfil fra, f.eks. "Standard for kommuneinndeling" som du finner under "Region"

Trinn 3: Velg fanen "Korrespondanser" og deretter den omkodingen du er interessert i, f.eks. "Sentralitet 2020"

Trinn 4: Denne tabellen koder om fra sentralitetskode til kommunekode. Om du vil kode om motsatt vei, altså fra kommunekode til sentralitetskode, klikker du på "Inverter tabell"

Trinn 5: Du har nå en tabell som koder om fra kommunekoder til sentralitetskode. Denne kan lastes ned ved å klikke på "Last ned CSV". Velg passende lagringsområde på din PC, og hent frem filen når du er i dialogboksen for opplasting av filer i skriptvinduet.