Skip to main content

3.2 Omkoding av variabler - recode

Alternativt til kommandoen replace, kan recode benyttes til å kode om variabler. For variabler med mange verdier som skal omkodes, er denne kommandoen et nyttig verktøy. Omkodingen kan da i mange tilfeller fullføres med en enkelt kommandolinje, noe som bidrar til kortere tidsbruk for prosesseringen. En kan dessuten bruke kommandoen til å kode om flere variabler om gangen.

Eksempel på koding av variabelen "mann" ved hjelp av kommandoen recode:

 import ds/BEFOLKNING_KJOENN as mann
destring mann
recode mann (2 = 0)
 

Det er mulig å bruke recode både på numeriske og alfanumeriske variabler, og man kan også opprette verdi-labler for de omkodete verdiene inni selve recode-uttrykket.

Eksempler på måter å kode om grupper av tall for variablene var1 og var2:

recode var1 var2 (1 2 3 = 0) (verdiene 1-3 kodes til 0)

recode var1 var2 (1/7 = 0) (verdiene 1-7 kodes til 0)

recode var1 var2 (1/7 = 0) (nonmissing = 1) (missing = 99) (øvrige gyldige verdier kodes til 1, missingverdier kodes til 99)

recode var1 var2 (1/7 = 0)(* = 99) (alle andre verdier kodes til 99)

recode var1 var2 (min/100 = 1)(101/max = 2) (alle verdier til og med 100 kodes til 1, alle verdier fra og med 101 kodes til 2)

recode regstat ('3' '5' = '0' 'ikke-bosatt') (verdiene '3' og '5' for den alfanumeriske variabelen regstat kodes til '0' og gis verdi-labelen "ikke-bosatt")


NYTTIG INFO
  • Parametrene min og max kan bare benyttes i forbindelse med intervallangivelser, slik som i eksempelet over.

  • Alfanumeriske verdier kan ikke inngå i intervallangivelser, bare som enkeltverdier, jamfør eksempelet over.

  • Alfanumeriske verdier og verdi-labler kan angis både med enkeltfnutter og dobbeltfnutter/hermetegn


For mer informasjon om recode, bruk kommandoen help recode. Dette viser også en oversikt over tilhørende opsjoner.