Hopp til hovedinnhold

Utlignet skatt

INNTEKT_UTSKATT

Sum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden. I Inntektsstatistikken er forsørgerfradraget å betrakte som en overføring og er derfor ikke trukket fra i utlignet skatt. I Skattestatistikken er førsørgerfradraget et fradrag i skatt og er således trukket fra i utlignet skatt. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK