Hopp til hovedinnhold

Beregnet markedsverdi av sekundærbolig

INNTEKT_SEK_MARK

Omfatter beregnet markedsverdi av sekundærboliger. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Ligningsverdien av sekundærboliger har endret seg noe over tid, i 2010-2012 var den 40 prosent av markedsverdien, i 2013 var den 50 prosent og i 2014 var den 60 prosent. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/40, 100/50 og 100/60 disse årene. Fritidseiendommer regnes ikke som sekundærboliger. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode2010-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK