Hopp til hovedinnhold

Antall dager som arbeidssøker

ARBEIDSSOKER_ANT_D_AS

Variabelen viser antall dager som arbeidssøker for beholdningen av arbeidssøkere. Angir antall dager fra man er registrert som arbeidssøker og til statistikkdatoen (dagdato1). Informasjon om blant annet begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-arbeidssokere.

Populasjon

Variabelen omfatter alle personer i arbeidssøkerregisteret og alle personer som får oppfølging (jf NAV-loven §14a) ved utgangen av måneden. Se variabelen ARBEIDSSOKER_DAGDATO1 for nøyaktig uttrekksdato fra arbeidssøkerregisteret.

 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
Gyldighetsperiode2001-05-31 - 2023-05-31
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetAntall

Tverrsnittsdatoer

 • 2001-05-31
 • 2001-06-30
 • 2001-07-31
 • 2001-08-31
 • 2001-09-30
 • 2023-01-31
 • 2023-02-28
 • 2023-03-31
 • 2023-04-30
 • 2023-05-31