Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Antall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Sosialhjelp
  • Trygd og stønad
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetAntall