Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Alminnelig inntekt før særfradrag

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Alminnelig inntekt før særfradrag. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes. Begrepet alminnelig inntekt kom med skattereformen i 1992. For årene 1967-1991 er nettoinntekt brukt og dette tilsvarer alminnelig inntekt før særfradrag. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/3495/nb.

Populasjon

Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Gyldighetsperiode1967-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK