Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skoleåret opplysningene er meldt

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAR

Variabelen angir hvilket skoleår de rapporterte data gjelder for. For et skoleår vil angivelse av årgang, f.eks. 2015, referere til siste kalenderår i skoleåret, dvs. 2014/2015.

Populasjon

Variabelen gjelder for utvekslingsstudenter, dvs. innreisende og utreisende studenter på grunnlag av utvekslingsavtaler ved universiteter og høgskoler.

  • Høyere utdanning
  • Utdanning
Gyldighetsperiode2004-08-01 - 2022-06-30
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYY
MåleenhetÅr