Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Sosial bakgrunn - utdanning

NUDB_SOSBAK

Sosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 16 år, jf variabelene NUDB_NUS2000_FAR_16 og NUDB_NUS2000_MOR_16.

Populasjon

Variabelen omfatter alle personer der foreldrenes høyeste utdanning er registrert. Gjelder forelderen som har oppnådd høyest utdanning.

5 kategorier

1Lang høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 7 el. 8
2Kort høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 6
3Videregående. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 3, 4 eller 5
4Grunnskole. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 0, 1 eller 2
9Uoppgitt. Begge foreldrene har uoppgitt utdanning.
  • Utdanning
  • Utdanningsnivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.