Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Koblingsnivå husholdning - bolig

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Variabelen viser om en privathusholdning er direkte eller statistisk koblet til en bolig, eller om den mangler kobling. Variabelen gir samme type informasjon som Kilde kobling husholdning_bolig, men på et mer aggregert nivå.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

3 kategorier

DIRDirekte kobling
STATStatistisk kobling
UKPLUkoblet husholdning
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
 • 2023-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.