Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Husholdningsnummer bohusholdning

BEFOLKNING_HUSHNR

Husholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. I registerstatistikken brukes bohusholdning etter formell bostedsadresse (dvs. adresse ifølge Folkeregisteret). Fra 2014 brukes bohusholdning etter faktisk bostedsadresse. Husholdningsnummer bohusholdning er relatert til variabler om husholdningen og angir personer som er bosatt i samme privatbolig. I tillegg foreligger en variabel INNTEKT_HUSHNR, som er relatert til husholdninger med felles husholdningsøkonomi.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ.

 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forHusholdning
FormatRandomUInt48
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
 • 2023-01-01