Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bostedskommune fra Folkeregisteret

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). En annen variabel om bostedskommune, BOSATTEFDT_BOSTED, angir bostedskommune som forløp med hendelsesdatoer. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK, som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ.

379 kategorier

-1Ugyldig kode
-2Uoppgitt kode
0000Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0301Oslo
1101Eigersund
5443Båtsfjord
5444Sør-Varanger
88888888 Ukjent
9999Uoppgitt
xxxxxxxx Ukjent
 • Befolkning
 • Husholdning
Gyldighetsperiode1989-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-03-24
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forKommune
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1989-01-01
 • 1990-01-01
 • 1991-01-01
 • 1992-01-01
 • 1993-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
 • 2023-01-01