Skip to main content

3.7 Endre verdiformat fra alfanumerisk tekst til numerisk

Mange av variablene tilgjengelig i microdata.no har alfanumerisk verdiformat, dvs. at de betraktes som tekst. Gjennom kommandoen destring kan en konventere slike om til numeriske variabler. Som standard vil variabelen overskrives med det nye formatet:

destring <variabel/variabelliste> [, <opsjoner>]

Om enkelte verdier består av ikke-numeriske karakterer, f.eks. ,, ., -, kr, $, vil konverteringen ikke gjennomføres med mindre en bruker opsjonene force eller ignore().

Opsjonen force tvinger systemet til å konvertere til numerisk uansett, men verdier bestående av ikke-numeriske karakterer vil få manglende verdi: sysmiss

Gjennom opsjonen ignore() kan en definere hvilke karakterer/tegn som skal ignoreres under konverteringen. Dette kan være aktuelt dersom verdier inneholder bindestreker, kommategn, tusenskilletegn eller annet. Eksempelet under vil ignorere punktum, komma og bindestrek i verdier der dette finnes for variabelen var1:

destring var1, ignore('.,-')

Alfanumeriske verdier som benytter komma som desimalskilletegn ('2,1', '10000,00' etc) kan konverteres direkte til numeriske verdier der en beholder desimalene. Den konverterte verdien vil da få punktum som desimaltegn. Dette gjøres gjennom opsjonen dpcomma.

For mer informasjon om bruk av destring, f.eks. oversikt over alle tilgjengelige opsjoner, bruk kommandoen help destring.