Skip to main content

3.6 Lage labler

Tabellkjøringer og annen statistisk output blir mer forståelige om en knytter tekst til de ulike kategoriske verdiene for en variabel. I microdata.no kan man definere et sett med "value labels" som kan knyttes til alle variabler med samme type verdikoding:

define-labels <labelsettnavn> <verdi1> <label1> <verdi2> <label2> .... <verdin> <labeln>

assign-labels <variabel> <labelsettnavn>

Først angis altså labler for de ulike verdiene, og i neste trinn knyttes settet med labler til nærmere spesifiserte variabler.

Eksempel på en kategorisk (alfanumerisk) bostedsvariabel på fylkesnivå (variabelen fylke). Settet med labler (navngitt som "fylkerstring") kan gjennom kommandoen assign-labels knyttes til så mange variabler en ønsker, gitt at de har samme type verdisett (en slipper altså å opprette samme settet med labler flere ganger):

 define-labels fylkerstring '01' 'Østfold' '02' 'Akershus' '03' 'Oslo' '04' 'Hedmark' '05' 'Oppland' '06' 'Buskerud' '07' 'Vestfold' '08' 'Telemark' '09' 'Aust-Agder' '10' 'Vest-Agder' '11' 'Rogaland' '12' 'Hordaland' '14' 'Sogn og Fjordane' '15' 'Møre og Romsdal' '16' 'Sør-Trøndelag' '17' 'Nord-Trøndelag' '18' 'Nordland' '19' 'Troms' '20' 'Finnmark' '99' 'Uoppgitt'

assign-labels fylke fylkerstring
 

Om en variabel har numeriske verdier, droppes fnutter rundt verdiene i define-labels-kommandoen. Lablene som lenkes mot verdiene trenger ikke ha fnutter rundt dersom de bare inneholder bokstaver. Men labler som inneholder spesialtegn som mellomrom, bindestrek, skråstrek, punktum etc, må ha fnutter rundt. Om en er usikker, kan en alltid bruke fnutter rundt labler uansett.

Det er også lov å bruke dobbelfnutter dersom det er ønskelig.

OBS!

Kommategn må ikke brukes inni labler! Dette vil gi feilmelding ved kjøring (kommategnet er reservert til å brukes kun i forbindelse med opsjoner).


\rhd Eksempler på tilrettelegging av variabler, inkl. bruk av labler