Skip to main content

1. Om brukergrensesnittet

Microdata.no er et nettbasert analysesystem som baserer seg på en relativt enkel og intuitiv kommandostruktur. Det anbefales å bruke nettlesere som Chrome og Firefox for best mulig brukeropplevelse. Internet Explorer vil kunne gi diverse feil som at skjermen blir blank og/eller at det ikke går an å logge seg inn, og anbefales derfor ikke.

Innlogging i microdata.no gjøres via følgende nettside: http://microdata.no/

Det som møter deg etter innlogging er en nettside bestående av et analyseområde, dvs. kommandovinduet (se kapittel 1.1). Dette brukes til å utforske variabler og teste ut kommandokjøringer:

En kan klikke på variabler for å gjøre seg kjent med innholdet, verdiformat, gyldighetsperiode m.m. Gjennom kommandoer som kjøres enkeltvis, kan variabler importeres til egne datasett for videre bearbeiding og analyser. I tillegg til deskriptive statistiske muligheter, kan en dessuten foreta avanserte statistiske operasjoner som regresjonsanalyser m.m. Se kapittel 1.1-1.4 for mer informasjon om hvordan jobbe i kommandovinduet.

Etter å ha utforsket og gjort seg kjent med data en ønsker å benytte i analyser, anbefales det på det sterkeste å benytte skript-funksjonaliteten for å systematisere analysearbeidet. Dette gjelder særlig om en har til hensikt å foreta en mer omfattende analyse (utover å bare lage enkel deskriptiv statistikk for et fåtall variabler). Bruk av skript har mange fordeler fremfor å utelukkende jobbe i kommandovinduet gjennom bruk av enkeltkommandoer:

  1. En kan sette opp kommandosekvenser som kan kjøres i én operasjon. Resultatet av skriptkjøringer vises fortløpende etterhvert som kommandoer kjøres, og kjøringen stoppes dersom feil oppdages i skript (syntax- eller logiske feil)
  2. Kommandosekvenser kan redigeres og kjøres på nytt
  3. Mye enklere å identifisere hvor eventuelle feil oppstår i en lang rekke med kommandosekvenser
  4. Fungerer som dokumentasjon/logg av arbeidet
  5. Forskjellige arbeidsøkter kan lagres med egne navn og enkelt kalles frem fra en meny
  6. Innholdet i et skript kan kopieres over til egne dokumenter for ekstra backup

Arbeid en allerede har utført i kommandovinduet kan enkelt overføres til et skript for videre redigering. Det kan gjøres på tre måter:

  • I skriptvinduet finnes det en menyknapp helt oppe til venstre. Der kan en velge "Nytt skript med historikk fra kommandolinjen". Husk å legge inn et navn på skriptet i linjen over skriptvinduet. Skriptet vil da lagres med dette navnet.

  • I kommandovinduet kan en skrive kommandoen history. Dette frembringer alle kommandoer en har kjørt i en enkelt liste som kan kopieres på vanlig måte ved å klikke på kopieringsknappen som vises når musepeker holdes over. Bruk så tastekombinasjonen CTRL + C og lim inn i et tomt skriptvindu. Husk også her å lage navn på skriptet, jfr. punktet over.

  • I kommandovinduet kan en skrive kommandoen save etterfulgt av et valgfritt navn som du bruker på skriptet. Navnet må ha fnutter rundt. F.eks. save 'Analyse av arbeidsledige'. Ved denne fremgangsmåten trenger du ikke lage navn på skriptet i skriptvinduet etterpå.

For mer informasjon om bruk av skript, se kapittel 1.5.