Skip to main content

6. Bindinger og løkker

Bindinger og løkker kan brukes til å generalisere og komprimere lange skript med gjentakende struktur. F.eks. om man vil kjøre noen identiske sett med operasjoner flere ganger, kan dette generaliseres ved å opprette en løkke (loop). Bindinger opprettes gjennom kommandoen let mens løkker lages med kommandoen for.