Skip to main content

5. Avansert analyse

I tillegg til de deskriptive mulighetene som finnes i microdata.no, kan en også foreta avanserte analyser i form av regresjonsanalyser m.m. Foreløpig er følgende analysemetoder tilgjengelige i microdata.no:

 • correlate

 • anova

 • normaltest

 • regress

 • ivregress

 • oaxaca

 • logit / probit

 • mlogit

 • regress-panel

 • regress-panel-diff

 • kaplan-meier

 • cox

 • rdd

 • predict-kommandoer for uthenting av prediksjons- og residualverdier m.m.

Mer analysefunksjonalitet vil bli lagt til systemet fortløpende, i tråd med tilbakemeldinger fra brukere. I prinsippet kan det meste av analysefunksjonalitet som finnes i andre statistiske programvarer også implementeres i microdata.no, gitt at det eksisterer relevante Python-algoritmer som kan brukes.