Hopp til hovedinnhold

Aktivt søk: "SKATT_"

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

SKATT_INNTEKT_KOMMUNE
Inntektsskatt til kommunen
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_INNTEKTSFRADRAG
Inntektsfradrag
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI
Fradrag for merutgifter til kost/losji
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_MINSTEFRADRAG
Minstefradrag
Gyldighetsperiode1998-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_NETTOFORMUE
Skattepliktig nettoformue
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_PI_ANNEN_NAERING
Personinntekt, annen næring
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_PI_FF_FAMB
Personinntekt, fiske og fangst og familiebarnehage
Gyldighetsperiode2012-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_PI_LONN
Personinntekt, lønn mv.
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_PI_PENSJONER
Personinntekt, pensjoner
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_PI_UFORE
Personinntekt, uføretrygd
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-05-31
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_REALKAPITAL
Skattepliktig realkapital
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer