Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

TRAFULYK_FOEREFOR
Føreforhold
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_KODEULY
Ulykkesgruppe
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_KOMMUNE
Ulykkeskommune.
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_PKJHINDR
Påkjørt hinder
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_UHELLSKO
Uhellskode
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_VAERFORH
Værforhold
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
TRAFULYK_VEISTATUS
Veistatus
Gyldighetsperiode2007-01-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypeTrafikkulykke
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Landtransport
 • Trafikkulykke
 • Transport og reiseliv
UFOERP1992FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_GRAD
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
VALG_FORHAAND_SSB
Stemte på forhånd
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_MANNTALL_KOMMNR
Den stemmeberettigedes manntallsførte kommune
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_STEMT_SSB
Stemte
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Gyldighetsperiode2013-09-09 - 2019-09-09
Oppdatert2021-10-11
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Valg