Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH
Årstall første gang fullført bachelor
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Årstall første gang fullført doktorgrad
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV
Årstall første gang registrert i hovedfag/master
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH
Årstall første gang registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD
Årstall første gang registrert i videregående utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH
Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_BU
Utdanningens art NUS2000 Utdanningsnivå
Gyldighetsperiode1970-11-01 - 2022-09-01
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
NUDB_GS_STP_ENG
Engelsk
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENM
Engelsk muntlig (tom 2021)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning