Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

AFPO1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2017-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAK
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2010-03-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_ANTBARN
Barnetrygd, mottak, antall barn
Gyldighetsperiode1996-12-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_BELOP
Barnetrygd, mottak, månedsbeløp
Gyldighetsperiode1996-12-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_MOTTAK
Barnetrygd, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1996-12-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_STATUSK
Barnetrygd, mottak, type
Gyldighetsperiode1996-12-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNEVERN_FODTAAR
Fødselsår
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETIL
Hjelpetiltak i løpet av året
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETIL12
Hjelpetiltak per 31.12.
Gyldighetsperiode1993-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_KOMM
Kommune oppgavegiver
Gyldighetsperiode1993-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORG
Omsorgstiltak i løpet av året
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORG12
Omsorgstiltak per 31.12.
Gyldighetsperiode1993-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet