Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Antall personer i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN
Barn i husholdningen
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall barn i familien, uansett alder
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn (0-17 år) i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_FORELDREKODE
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningsnummer bohusholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_IMPUTERT
Student med imputert husholdning
Gyldighetsperiode2014-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK
Bostedskommune faktisk adresse
Gyldighetsperiode2014-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Bostedskommune fra Folkeregisteret
Gyldighetsperiode1989-01-01 - 2024-01-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR
Kontaktperson i husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR
Kontaktperson familie
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PARITET
Paritet
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PARSTATUS
Parstatus i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningen
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Husholdningstype detaljert inndeling
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE
Personkode
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning