Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

BOFORHOLD_ANTALL_BAD
Antall bad
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER
Antall boliger i bygningen
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER
Antall etasjer
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_ANTALL_ROM
Antall rom
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_ANTALL_WC
Antall WC
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BOLETA
Boligens plassering i bygningen
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BOLIG_HUSH
Koblingskode husholdning - bolig
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BRUKSAREAL
Bruksareal
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE
Bruksenhetstype
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BYGGEAAR
Byggeår
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE
Bygningstype standard 2000 detaljert inndeling
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR
Bygningstype standard 2000 aggregert inndeling
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_EIEFORM
Eieform bolig
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_EIE_LEIE
Eierstatus
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_HUSHTYPE
Husholdningstype grov inndeling
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_KILDE_KOBL
Kilde kobling husholdning - bolig
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_KJOKKENKODE
Kjøkkenkode
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG
Koblingsnivå husholdning - bolig
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_P_AREAL
P-areal
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BOFORHOLD_TRANGBODD
Trangboddhet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet