Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

AFPO1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2021-11-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2021-11-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2017-12-31
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2021-11-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2021-11-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2021-11-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAK
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2010-03-01 - 2020-11-30
Oppdatert2021-05-27
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBEIDSFORHOLD_PERSON
Arbeidsforhold, person
Gyldighetsperiode
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sykefravær
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM
Form for ansettelse
Gyldighetsperiode2021-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-02
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID
Avtalt arbeidstid per uke
Gyldighetsperiode2015-02-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBKOMM
Arbeidsstedskommune
Gyldighetsperiode2015-01-31 - 2022-04-30
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS
Arbeidsmarkedsstatus
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_H3LDELTID
Avtalt heltid eller deltid
Gyldighetsperiode2015-02-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID
Hoved- eller biarbeidsforhold
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_KILDE
Kilde for arbeidsforholdet
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTT
Sluttdato for arbeidsforholdet
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-29
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeInstant
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK
Årsak til sluttdato
Gyldighetsperiode2021-01-16 - 2022-04-16
Oppdatert2022-09-02
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting